opc_loader
Print deze pagina:

Algemene voorwaarden Celeris Benelux

 1. Toepassing
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Celeris Benelux bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Celeris Benelux; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
 2. De overeenkomst
  1. Kopen via de webshop
   1. De overeenkomst komt tot stand nadat door de klant het verschuldigde bedrag voldaan is.
  2. Kopen van op maat gemaakte rijlaarzen
   1. Na het aanmeten van de rijlaarzen zal door Celeris Benelux een bestelformulier opgemaakt worden. Nadat 50% van het verschuldigde bedrag betaald is en het bestelformulier door de klant ondertekend is, is de overeenkomst tot stand gekomen.
  3. Kopen van alle overige artikelen buiten de webshop om
   1. De overeenkomst is tot stand gekomen zodra de klant de artikelen heeft besteld en 50% aanbetaling heeft gedaan.
 3. Bedenktijd
  1. Voor al onze diensten en bestelde producten gelden de wettelijke termijnen
   1. Feitelijk betekent dit dat u 14 dagen bedenktijd heeft voor alle, op de webshop bestelde producten. Deze bedenktijd gaat in nadat u de producten heeft ontvangen.
   2. Mocht u van de koop af willen, dan kunt u dit uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen kenbaar maken op onze webshop. U krijgt dan instructies hoe de producten teruggestuurd moeten worden. Uiteraard mogen de producten niet gebruikt zijn en dienen deze in de originele verpakking teruggestuurd worden.
   3. Zodra de producten in ongebruikte en onberispelijke staat door Celeris Benelux zijn ontvangen, zal per ommegaande het door de klant betaalde bedrag retour gestort worden op zijn of haar rekening. Ook eventueel betaalde verzendkosten zal Celeris Benelux voor haar rekening nemen.
  2. Bedenktijd geldt nooit voor op maat gemaakte producten. Ook onze rijlaarzen vallen buiten deze bedenktijd.
 4. Garantie
  1. Laarzen en jodphurs
   1. Bij een gebruiksproduct zoals rijlaarzen en jodphurs is het altijd moeilijk te bepalen hoelang ze mee moeten gaan en hoe het met de kleurechtheid zit. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe de laarzen en in welke mate deze gebruikt en verzorgd worden. U heeft in ieder geval 60 dagen garantie op kleurverschil, scheuren en stiksels. Wij willen u er met nadruk op wijzen dat Celeris Benelux er ten alle tijden er van alles aan zal doen om problemen met uw laarzen en / of jodphurs te verhelpen.
   2. Mocht onverhoopt de maat niet juist zijn aangemeten, dan zal door Celeris Benelux een nieuw stel rijlaarzen met de juiste maten besteld en geleverd worden. Uiteraard geld dit niet voor door de klant zelf aangemeten laarzen of door een aanzienlijke gewichtsafname of gewichtstoename.